top of page

8 'gamechangers' die organisaties wakker maken

We willen allemaal graag impact maken in onze eigen organisaties. Het is ongelofelijk belangrijk dat een organisatie goed wakker is voordat er op grote schaal impact gemaakt kan worden. In deze blog gaan we in op de gamechangers die organisaties helpen om echt goed wakker te worden.


1. Verliezen van deals

Dit is misschien wel een van de meest voorkomende manieren waardoor er bewustzijn in een organisatie ontstaat dat MVO belangrijk is. Het raakt de business (continuïteit) direct. Zeker als er niet eenmaal maar meerdere malen een deal wordt verloren (mede) op MVO.


De schoonheid van deze ervaring is dat de lijn van sales naar directie relatief kort is en een rimpeleffect veroorzaakt. Dit versnelt het bewustzijn van de organisatie wat ten goede komt van impact.


2. Kan geen talent aantrekken

Het MVO imago van organisaties wordt door een groeiende groep talent belangrijk gevonden bij het selecteren van een potentiële werkgever. Waar dit een aantal jaar geleden alleen belangrijk werd gevonden in specifieke segmenten, zien we nu dat dit zich verspreid over alle sectoren en functiegroepen.


Indien bedrijven niet langer het juiste talent kunnen aantrekken wordt direct een levensader van het bedrijven geraakt die pijn doet.


3. Persoonlijke confrontaties

Persoonlijke ervaringen zijn zeer krachtig als het gaat om het ontstaan van MVO bewustzijn. Als je geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en de negatieve impact die het heeft op de maatschappij dan kan dat heel pijnlijk zijn en bewustzijn losmaken.


Eigenlijk heeft iedereen wel enkele van dit soort confrontaties nodig om MVO bewust te worden en tot gedragsverandering te komen. Bijvoorbeeld waarom scheid je op het werk je afval niet zoals je dat thuis wel doet?


4. FOMO

FOMO (fear of missing out) is misschien wel een van de meest verrassende op dit lijstje. Toch zien wij in het MVO-Register dat individuen en bedrijven vaak ook uit FOMO reageren. Ze herkennen dat zij iets nog niet doen zoals velen om hen heen het al wel doen en willen niet achterblijven.


Wij zien dit terug bij bedrijven die op zoek zijn naar een certificering of ander bewijsmateriaal dat ze goed bezig zijn zonder dat er een doordachte reden achter zit.


5. Expliciete stakeholderverwachtingen

Klanten zijn niet de enige stakeholders die hun verwachtingen concreet uiten aan bedrijven. We zien bijvoorbeeld een groeiende invloed bij aandeelhouders en gelukkig zijn zij niet de enige. Bedrijven realiseren zich in een toenemende mate dat zij het geluid van de stakeholders niet kunnen blijven negeren.


6. Tegenvallende benchmark resultaten

Bedrijven die een benchmark laten uitvoeren willen meestal aantonen dat zij het goed doen ten opzichte van hun peers. Als de resultaten van de benchmark anders blijken te zijn is dit vaak een ervaring dat leidt tot extra inzet op MVO activiteiten.


Het mooie van nieuwe extra MVO activiteiten is dat er meer aandacht komt voor MVO in de organisatie. Onder het personeel zal dat opgemerkt worden!


7. Marktleiderschap

In welke markt kijkt men niet naar wat de andere partijen in de markt doen. Als er een partij leiderschap neemt op het gebied van MVO heeft dit een neveneffect dat andere marktpartijen mee gaan bewegen.


Dit effect kan sterker optreden als de MVO-leider ook de marktleider is of een sterk groeiende partij binnen de markt.


8. Negatieve media-aandacht

Negatief in het nieuws komen is het klassieke voorbeeld van pijn die organisaties kunnen ervaren. Dit geldt ook op het gebied van MVO. Een negatief artikel kan een enorme wake-up call zijn voor bedrijven die nog niet aan de verwachtingen van stakeholders voldoen.


Zo hebben we de afgelopen jaren veel voorbeelden gezien van partnerships die na negatieve media aandacht op werden gezegd. Imago schade kan de continuïteit van een business in gevaar brengen.


Let’s create some impact!

Gebruik de gamechangers in jouw voordeel en 'let's create some impact!’

コメント


bottom of page