top of page

NCOI

NCOI zet haar expertise als opleider in om bij te dragen aan betere kansen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als deelnemer aan het Human Capital Akkoord Zuid Holland en MBO.nl. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van NCOI in het MVO-Register.


Comments


bottom of page