top of page

BAM: De weg van de toekomst

BAM Infra Nederland bouwt al meer dan 150 jaar mee aan de infrastructuur van Nederland. Aan de weg, het spoor, aan bruggen, tunnels, sluizen, het energienetwerk van nu en voor de generatie na ons. Als meest duurzame bouwer zet BAM zich voor de volle 100 procent in voor een bereikbaar, veilig en aantrekkelijk Nederland.


BAM wil met haar activiteiten een positieve impact maken op haar omgeving. Dat betekent ook dat ze duurzaam wil bouwen. Minder gebruik van primaire grondstoffen, gebruikmakend van hernieuwbare energie en met minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daar heeft BAM zich doelen voor gesteld. Zo wil het bedrijf in 2023 beschikken over een emissieloze bouwplaats en wil het bedrijf in 2030 haar totale CO2-uitstoot met 50% hebben gereduceerd ten opzichte van 2015.


Wereldprimeurs in het terugdringen van uitstoot

Bij ambitieuze doelen horen ambitieuze ontwikkelingen. BAM voert haar werk uit met veel en vaak groot materieel. Het verduurzamen van het materieel heeft een enorme positieve impact op de CO2-footprint van BAM.

Bij haar asfaltactiviteiten zijn al vooruitstrevende resultaten behaald. Zo lanceerde het bedrijf in 2020 ’s werelds eerste elektrische wals (https://www.baminfra.nl/nieuws/bam-neemt-s-werelds-eerste-elektrische-wals-in-gebruik) en heeft het onlangs ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine in gebruik genomen (https://www.baminfra.nl/nieuws/s-werelds-eerste-elektrische-asfaltspreidmachine-is-groen-oranje). Alles met als doel om in 2022 een volledig emissieloze asfaltset, bestaande uit meerdere materieelstukken, op de weg te hebben staan.


Ook bij andere activiteiten speelt het verduurzamen van het materieel een belangrijke rol in het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek nam BAM in 2021 ’s werelds eerste hybride sondeertruck in gebruik (https://www.baminfra.nl/nieuws/wereldprimeur-bam-neemt-s-werelds-eerste-hybride-sondeertruck-in-gebruik) en voor het echt zware werk is BAM samen met Woltman de samenwerking aangegaan om een funderingsmachine (de Woltman 90DR) te elektrificeren (https://www.baminfra.nl/nieuws/start-bouw-elektrische-woltman-90dr-e). In het kader van alle beetjes helpen zet BAM ook klein elektrisch materieel in op haar projecten. Innovatieve stappen om in 2023 volledig emissieloos te kunnen bouwen.


Elektrisch wagenpark

Het zijn allemaal innovaties die bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot op onze projecten. Ook werkt BAM aan de eigen uitstoot. Het kocht haar energie al groen in. En per 1 januari van dit jaar is elke nieuwe leaseauto (geel kenteken) elektrisch. De BAM-leaseauto’s in Nederland met een geel kenteken op brandstof stoten in totaal ongeveer 12.000 ton CO2 uit. Een Nederlands gezin stoot gemiddeld 20 ton CO2 uit per jaar. Hiermee bespaart BAM dus de CO2-uitstoot van meer dan 600 huishoudens per jaar!


Verduurzamen doe je samen

De duurzaamheidsopgave is alleen groter dan één bedrijf kan oplossen. Verduurzamen doe je samen. Samen met opdrachtgevers en ketenpartners zoekt BAM naar mogelijkheden om duurzamer te bouwen. Daarbij kijkt het ook naar het hergebruik van materialen, zodat je minder hoeft te putten uit natuurlijke bronnen. En met bijvoorbeeld een materialenpaspoort is hergebruik in de toekomst eenvoudiger. Zo bouwt BAM samen met haar relaties aan een duurzame toekomst en aan een mooier Nederland. Kijk voor meer duurzame initiatieven op https://www.baminfra.nl/duurzaamheid.Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samen gaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.


Comentarios


bottom of page