top of page

Boston Consulting Group maakt werk van diversiteit

Boston Consulting Group (BCG) maakt wereldwijd werk van diversiteit. In het MVO-beleid leggen de adviseurs voor bedrijfsstrategie de lat steeds weer hoger, met in de Nederlandse tak onder meer een mentorprogramma voor nieuwe werknemers, uitgebreide ouderschapsregelingen, en vrouwen- en LGBTQI-netwerken. Omdat diversiteit waarde toevoegt voor klanten en de samenleving, en zeker ook voor BCG zelf.


Oog voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit

Diversiteit zit bij BCG diep in de haarvaten. De organisatie heeft zich met overtuiging verbonden aan de duurzaamheids- en ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De missie is om het verschil te maken, om de best denkbare impact op de samenleving te hebben, samen met klanten. Sociale doelen staan daarom hoog op de prioriteitenlijst.


Gelijke kansen

Als partner van JINC, een initiatief voor gelijke kansen voor jong Nederland, doet BCG bijvoorbeeld mee aan Baas van Morgen. Hiermee krijgen jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand een steuntje in de rug, voor een goede start op de arbeidsmarkt. Ruim 550 basisschoolkinderen en vmbo’ers nemen één dag de stoel over van CEO’s, directeuren en politici door heel Nederland. Met hen kunnen deze Bazen van Morgen later altijd contact opnemen, bijvoorbeeld als ze een stage zoeken of voor advies.


Patroon doorbreken

BCG heeft ook binnen de organisatie een scherp oog voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, in alle facetten en op alle niveaus. Het ouderschapsverlof is verder verruimd. Nog altijd is het vooral de vrouw die in Nederland minder gaat werken als er kinderen komen. Dat patroon wil BCG doorbreken. Door de ruimere verlofregeling kunnen ook kersverse vaders in de kraamtijd langer thuis zijn. Dat kan zomaar het begin zijn van een evenredige verdeling van verantwoordelijkheden thuis en op de zaak.


Vrouwen aan de top

Meer vrouwen aan de top, dat is wereldwijd het streven bij het aantrekken van nieuw talent. In de staf van consulting neemt het bedrijf evenveel vrouwen als mannen aan. Voor 2030 is 30 procent vrouwelijk management het doel. Loopbaanondersteuning helpt hierbij, via Women@BCG. Dit netwerk biedt onder meer mentorprogramma’s, waarbij vrouwelijk talent in verbinding komt met de top van het bedrijf.


LGBTQI-gelijkheid

Een soortgelijke aanpak is er rond LGBTQI-gelijkheid. BCG zet actief in op een open atmosfeer in de organisatie. Pride@BCG is het netwerk dat hierbij ondersteunt. Het heeft zo’n zeshonderd leden uit alle windstreken en BCG-bedrijfstakken, waarvan acht op het kantoor in Amsterdam. Deze leden organiseren jaarlijks het recruitment-event ‘Is consulting iets voor mij?’, gericht op LGBT-sollicitanten. Ook doet Pride@BCG met een themaweek mee aan Amsterdam Pride, zoals in 2019 met een speciale vrijdagmiddagborrel.


Bijzondere perspectieven en oplossingen voor klanten en management

De bijzondere eigenschappen van mensen kleuren de wereld. Juist omdat niet iedereen hetzelfde is, maak je als onderneming het verschil. Het oplossen van problemen in de wereld – of het nu in een bedrijf, overheid of samenleving is – vereist intuïtie, creativiteit en verbeeldingskracht. Oplossingen die er werkelijk toe doen, haal je niet uit een mal, die ontspruiten uit vele ideeën. Hoe diverser je medewerkersbestand, hoe kleurrijker het palet. Daarom zet BCG in op diversiteit. Zet mensen met een uiteenlopende achtergrond samen en je creëert een sterk, dynamisch team. Dat levert per definitie bijzondere perspectieven en oplossingen op voor klanten en management.

Duurzame Hall of Fame

In de duurzame Hall of Fame van het MVO-Register worden bedrijven opgenomen die laten zien dat duurzaamheid prima samengaat met een gezonde bedrijfsvoering. De beste voorbeelden uit het register worden geselecteerd voor de Hall of Fame en ontvangen hiervoor een oorkonde. Deze duurzame koplopers fungeren als wegbereiders voor andere bedrijven die duurzame producten, diensten of waardeketen willen ontwikkelen.
Comments


bottom of page