top of page

Lyreco

Een vernieuwde en volledig geïntegreerde MVO strategie bij Lyreco! Lyreco besloot in 2019 duurzaamheid volledig te integreren in de strategie van de onderneming. Door het integreren van duurzaamheidsdoelen in hun dagelijkse werking kunnen ze zowel maatschappelijke doelstellingen realiseren als blijven groeien. Met de nieuwe strategie evolueerden ze naar 6 pijlers: de vorige werden behouden (People, Planet en Profit) waarbij People werd opgesplitst in Gemeenschap en Mensen. Er zijn daarnaast ook twee nieuwe pijlers; de pijler Bestuur die de focus legt op risico- en compliancemanagement en de pijler Supply Chain waar de keten en hun verantwoordelijkheden daarin de focus zijn. De laatste pijler Economie omvat nu ook een verbeterde klantenervaring.

Om te verzekeren dat de doelen die ze voor ogen hebben daadwerkelijk behaald worden wordt er op regelmatige basis teruggekoppeld naar de strategie door aan elke pijler een verantwoordelijke te koppelen. Voor elke pijler werden ook specifieke KPI’s gedefinieerd, waarvoor ook elk jaar ambitieuze doelen gesteld worden. Zo bouwen ze verder op eerder verwezenlijkte doelen en leggen ze de lat nog hoger voor de toekomst.

Dit en meer in het nieuwe MVO rapport van Lyreco in het MVO-Register.


Comments


bottom of page