top of page

Rexel Nederland

Rexel Nederland brengt op verschillende manieren duurzame producten en diensten die bijdragen aan de energietransitie onder de aandacht van haar klanten. Maar ook in de eigen bedrijfsvoering worden de nodige energiebesparende maatregelen genomen, waardoor in 2019 de totale CO2 footprint is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Rexel in het MVO-Register.Comments


bottom of page