top of page

Zalsman

Grafisch multispecialist Zalsman wil een directere verbinding aangaan met kwetsbare groepen door zelf job coaching te verzorgen. Het bedrijf biedt werkgelegenheid via detacheringen en werkervaringsovereenkomsten. Het werkt al lange tijd samen met sociale werkvoorziening IMpact en is in 2020 ook een nieuwe samenwerking gestart met Caparis. In 2020 heeft het zo 27 FTE medewerkers gedetacheerd die vallen onder de Participatiewet. Een mooi resultaat.

Dit en meer in het vernieuwde MVO rapport van Zalsman in het MVO-Register.


Comments


bottom of page