top of page

Geregistreerde adviseurs

Logo_BE_vriendenpagina.png

B+E Consultants*

B+E consultants begeleidt en adviseert bedrijven succesvol bij het opzetten, verbeteren en onderhouden van bedrijfsmanagementsystemen op het gebied van diverse normen. B+E consultants maakt het implementeren van (management)systemen een leuk en innoverend traject met blijvende meerwaarde voor alle stakeholders. Wij zijn vooral actief bij het midden- & kleinbedrijf in met name Zuid-Holland en Brabant. 

Specialisatie:

 • Kwaliteit

 • Veiligheid

 • Milieu

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Informatiebeveiliging

Bedrijfsadvies_logo_2010.jpg

Bedrijfsadvies*

Wij adviseren en ondersteunen sinds 1992 individuele bedrijven en ondernemersverenigingen. Duurzaamheid, en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn vervlochten met onze advies-werkzaamheden.
Het is een manier van denken die wij al vele jaren beheersen en toepassen.
Wij zijn gevestigd in Alphen aan den Rijn en beschouwen de Randstad als ons werkgebied.

Specialisatie:

 • Opzetten, implementeren en toetsen van managementsystemen (o.a. ISO 9001/14001/45001)

 • Kwantificeren van milieubelasting van bedrijfsvoering (o.a. CO2-prestatieladder, CO2-footprint)

 • Compliance controles

 • Uitvoeren van RI&E’s en blootstellingsonderzoeken

D3i logo_vriendenpagina1.png

D3i*

Met de inzet van praktische en handzame instrumenten, zorgt D3i sinds 2001, dat uw managementsysteem voldoet aan de juiste normen en wetgeving voor toegevoegde waarde voor de mensen die hiermee werken. 

D3i is partner en/of adviseur van de Milieubarometer, MVO-Register, De MVO-Wijzer, HKZ en NEN docent.

Specialisatie

 • Opzetten en implementeren van geïntegreerde managementsystemen (o.a. ISO,  9001, 14001, MVO-prestatieladder, De MVO-Wijzer, HKZ-schema’s en VCA)

 • Een MVO-Nulmeting, een MVO-Stakeholderevaluatie of het afgeven van een  MVO-Verklaring volgens de normen van De MVO-Wijzer

 • Opzetten van een MVO beleid en MVO (jaar)rapport 

 • Het in kaart brengen van CO2- en milieu-impact m.b.v. de Milieubarometer

Logo_DuurzameAdviseurs_vriendenpagina.pn

De Duurzame adviseurs*

Duurzaamheidsadvies voor bedrijven en overheden. Alles op het gebied van certificeren en rapporteren over CO2 reductie, energie reductie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder één dak.

Specialisatie

 • CO2-Prestatieladder voor bedrijven en overheden

 • MVO beleid en jaarverslagen 

 • Energie: EED en Informatieplicht energiebesparing

Groenbalans_Logo_vriendenpagina2.png

Groenbalans*

Actief sinds 2007, met haar oorsprong in de energiewereld is Groenbalans uitgegroeid tot een onafhankelijk en specialistisch adviesbureau. Als onderdeel van Windunie Groep hebben we veel kennis en ervaring in huis om bedrijven en overheden te adviseren over duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzame energie uit bijvoorbeeld wind en zon en CO2-compensatie.

Specialisatie:

 • Inzicht en reductie; berekenen van de CO2-footprint, keten- en productanalyses (LCA) en opstellen van energie-audits zoals EED

 • Duurzame energie; overstappen op groene stroom door Garanties van Oorsprong en het vergroenen van gas door CO2-compensatie

 • CO2-compensatie; verminderen van de CO2-uitstoot door een investering in een duurzaam energieproject in een ontwikkelingsland

Logo_Hedgehog_vriendenpagina.png

Hedgehog Company*

Onze ambitie is om bij te dragen aan de wereldwijde reis naar een duurzame toekomst, op een zo groot mogelijke manier. Wij gaan met iedere client een persoonlijke relatie aan om u te ondersteunen, en we laten u pas met rust wanneer u tevreden bent. 

Specialisatie:

 • Stakeholder management

 • Duurzame strategie ondersteuning

 • Circulaire economie

 • Berekenen van uw 'footprint'
   

log_ImpactNow_vriendenpagina.png

ImpactNow*

ImpactNow begeleidt en adviseert organisaties in de transitie naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Door samen duurzame kansen te identificeren stelt ImpactNow je organisatie in staat om concrete stappen te zetten en zo een positieve impact te maken.

Specialisatie:

 • Ondersteuning bij CO2 prestatieladder certificering

 • In kaart brengen van CO2 voetafdruk

 • Meetbaar maken van duurzaamheid van product/ service door middel van Life Cycle Assessment (LCA)

 • MVO/duurzaamheidsbeleid opstellen en ondersteuning bij implementatie

Logo InnoMax RGB.jpg

InnoMax*

InnoMax is een adviesbureau met ruim 35 jaar ervaring in de recyclingbranche, zowel nationaal als internationaal. Ons specialisme met betrekking tot de opwerking en recycling van rest- en afvalstoffen naar secundaire grondstoffen en brandstoffen.  

Specialisatie:

 • Milieuadvisering, vergunningen, milieueffectrapportages

 • Kennispartner op het gebied van de wet- en regelgeving voor de definitie en hergebruik van recyclinggrondstoffen

 • Innovatieve ontwikkelingen om tot duurzame oplossingen te komen

 • Toetsing diverse Milieu- en Energiesubsidieprogramma’s

 • Opstellen transitie programma’s om bedrijven te begeleiden naar een circulair en duurzame bedrijfsvoering

Learn2improve_logo_vriendenpagina.jpg

Learn2improve your planet

Begeleiding op weg naar een duurzame strategie: van beleid, planvorming tot en met implementatie, rapportage en verificatie. Activeren van business kansen met duurzaamheid. Begeleiding bij het profiteren van de beste (inter)nationale MVO/duurzaamheid-standaarden en tools. Al 15 jaar speciale aandacht voor het MKB (praktijkboek ‘Duurzame winst voor MKB’). Sinds 2003, in Nederland en internationaal.   

Specialisatie:

 • VN Duurzaamheidsdoelen, Agenda 2030 (SDG’s)

 • ISO 26000, ISO 26000 zelfverklaring, GRI, Integrated Reporting Framework

 • ISO 20400 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Circulair Inkopen

 • Circulaire Economie (BS 8001 en ISO/TC323 Circular Economy program)

 • Meetbaar maken van duurzaamheidsprestaties (CO2, circulair, MVO, MVI, SDG’s)

MSA_adviseurspagina.jpg

Managementsysteemadvies.nl*

Managementsystemen is waar wij al meer dan 30 jaar goed in zijn. Als adviseurs, trainers en auditors. Van oudsher specialist in chemie transport & logistiek. Bewezen expert op het gebied van SQAS. Vandaag de dag actief in de sectoren transport, logistiek, chemie, bouw, afvalstoffen en zakelijke dienstverlening.

Wij bieden onze advisering aan in heel Nederland.

Specialisatie:

 • Responsible Care management systemen: SQAS / CDI-IMPCAS / EFCTO

 • Corporate Social Responsibility/MVO

 • Energie & Milieu (ISO 14001, ISO 50001, CO2 Prestatieladder)

 • Veiligheid (SQAS, VCA, ISO 45001) 

 • Kwaliteit en Informatiebeveiliging  (ISO 9001, Keurmerk Transport&Logistiek, ISO 27001)

MVO4Holland_nwLog.jpg

MVO4Holland*

MVO4Holland is een netwerk van zelfstandige adviseurs. MVO4Holland laat zien wat voor uw onderneming werkt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) én wat het u oplevert. De dienstverlening bevat advisering op een of meerdere pijlers van MVO of het opzetten en onderhouden van een MVO-managementsysteem. Van certificering en kwaliteitsprogramma’s tot de volledige implementatie van MVO in uw organisatie. Wij creëren inzicht, maken verbinding en bereiken verbetering.
Wij zijn vooral actief in West-Nederland.

Specialisatie:

 • Optimalisatie integrale managementsystemen

 • Opleiding MVO-Prestatieladder en Audittraining 

 • Uitvoeren interne audits

procomaconsult_logo_cropped.png

Procoma Consult*

Procoma Consult b.v. onderkent de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van industrie en bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving voor toekomstige generaties in de hele wereld. Daarom adviseert en begeleidt Procoma Consult b.v. Nederlandse MKB-bedrijven hoe naast de nodige bedrijfseconomische resultaten tevens maximale impact kan worden gerealiseerd op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord en betekenisvol ondernemen.

Specialisatie:

 • Ontwikkeling en implementatie duurzaamheids/MVO strategie

 • Begeleiding en motivatie van duurzaamheidsteams

 • Interne en externe communicatie/rapportage

 • Begeleiding bij registraties en/of certificaties (o.a. MVO-Register en B-Corp)

 • Voorbereiding en begeleiding bij aanbestedingen

Logo_Provison_vriendenpagina.png

Provison*

Provison helpt ondernemers en organisaties met verbeteren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, MVO en informatiebeveiliging. Onze kernwaarden Praktisch, Betrouwbaar, Uitmuntend, Vernieuwend en Plezier klinken door in het adviesproces. Vaak gaat dit over de as van een managementsysteem. Certificering is daarbij geen doel, maar een bekroning van een succesvolle samenwerking.

Specialisatie:

 • ISO 9001

 • VCA

 • ISO 14001

 • MVO

 • ISO 27001

Logo_RvdH_vriendenpagina.png

Rodenburg & Van der Hoeven*

Rodenburg & Van der Hoeven is een adviesbureau dat organisaties begeleidt bij het implementeren en in stand houden van managementsystemen, gebaseerd op verschillende certificatieschema’s. Ons bedrijf is voornamelijk actief bij het midden- & kleinbedrijf in omgeving van Noord-Holland. 

Specialisatie:

 • ISO 9001

 • VCA

 • CO2 Prestatieladder

 • ISO 14001

Logo_Sparx_vriendenpagina.jpg

Sparx Kwaliteitsmanagement*

Sparx Kwaliteitsmanagement begeleidt mkb-bedrijven met het opzetten, verbeteren en onderhouden van hun zorgsysteem. Zij biedt daarbij praktisch advies en begeleiding in milieu-, arbo/veiligheid- en kwaliteitszorg: Sparx beschouwt het werken met behulp van een zorgsysteem als hét fundament voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor bedrijven. Zij is hoofdzakelijk werkzaam in de regio Amsterdam.

Specialisatie:

 • Kwaliteitsmanagement (ISO9001), Arbomanagement (Arbo RI&E), Milieu-management (ISO14001)

 • CO2-voetafdruk (Milieubarometer)

 • Intern auditeren (ISO19011)

 • VOL-VCA

 • Lean Six Sigma

ZinnigeZaken_vriendenpagina.jpg

Zinnige Zaken

Al meer dan 21 jaar helpt Zinnige Zaken organisaties bij hun MVO vraagstukken. Wij maken duurzaamheid eenvoudig en toegankelijk zodat iedereen snel concrete stappen kan maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Van strategie ontwikkeling tot aan medewerker activatie.

Specialisatie:

 • Strategie en organisatie ontwikkeling

 • Communicatie met de binnen- en buitenwereld

 • Verslaglegging en verantwoording 

 • Medewerker activatie

 • Bedrijfsevenementen

bottom of page