top of page

ADP Nederland

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Diversiteit en Inclusiviteit zijn belangrijke speerpunten bij ADP. En dat waarderen de medewerkers. De medewerkerstevredenheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inclusiviteit is gestegen naar 91% in boekjaar 2021. Het recent gepubliceerde MVO rapport over boekjaar 2021 is te vinden in het MVO-Register en op de website van ADP.


Comments


bottom of page